Samenstelling Beheerraad

Het dagelijkse bestuur is in handen van de beheerraad. Zij houden maandelijks vergadering onderling en op regelmatige basis met de D.J’s en medewerkers.

Voorzitster – Deprez M.Jeanne
Wasseven 20

3945 Ham
Ondervoorzitter – Lenssen Leon
St.-Annastraat 32

3560 Lummen
Penningmeester – Mertens Theo
De Leeuwerik

2430 Vorst-Laakdal
Secretaris – Mondelaers Mathieu
Wasseven 20

3945 Ham