Lid worden of zijn van Radio HAM

Lid worden of zijn van Radio Ham is nog altijd een voorrecht dat niet voor iedereen is weggelegd.

Telkenjare worden er 500 unieke lidkaarten gemaakt die vanaf Kerstmis te verkrijgen zijn in de cafetaria of via een overschrijving op het rekeningnummer (784-5417577-56) van Radio Ham.

Aan het lidmaatschap zijn vele voordelen verbonden :

– Elk jaar wordt er een St.-Niklaasfeest gehouden voor de kinderen van de leden. Zij krijgen voor een kleine bijdrage niet alleen snoep maar ook speelgoed.

– Met Pasen is er de jaarlijkse Open-Deur-Dag. Leden van Radio Ham kunnen hier prijzen winnen ter waarde van honderden euro’s.

– Regelmatig zijn er activiteiten waar de leden met een lidkaart voordeel krijgen.

– Er worden regelmatig prijzen uitgedeeld bij de Quizen van Radio Ham.

– En Last but not least – Gratis ergeren aan sommige D.J.’s.

1. U kan lid worden door 7 euro over te schrijven op de rekening van Radio Ham met vermelding van uw naam en adres.

OF

2. U kan een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde brief sturen naar VZW Radio Ham, Wasseven 20 – 3945 Oostham met daarin 6 euro.

In beide gevallen krijgt u uw lidkaart thuis gestuurd.