Historiek

Toen Radio Ham op 2 Augustus 1981 de radiouitzendingen aanvatte kon niemand vermoeden dat dit zou uitgroeien tot een concern met tientallen medewerkers en duizenden luisteraars.

De eerder bescheiden start had niet zozeer te maken met financiële middelen maar meer met gebrek aan kennis. Zelfs vele professionelen hadden weinig kaas gegeten van radiozenders. Het beginkapitaal was 6000 oude Belgische frankskens dat werd samengelegd door de starters van Radio Ham nl. Mathieu Mondelaers en gebuur Patrick Boon. Nadien kwam daar nog Victor De Boel bij en in een later stadium Walter Jamar.

De eerste uitzendingen vonden plaats in de vroegere Marvichoeve maar toen deze zaak sloot werd de studio overgebracht naar het huidig adres,nl. Wasseven 20 te Oostham. Na de gebruikelijke beginpijnen groeide Radio Ham op 1 jaar tijd uit tot de top van de vrije radio’s in de regio. Doch, succes moet gedragen worden door sterke schouders en er kwam onder invloed van de jeugd een splitsing.

Radio Ham bleef Radio Ham en een deel andersdenkenden begon een ander radiostation onder de naam van Westpoint. Dit station was maar een kort leven beschoren en verdween van de aardbodem.

Door het trouw blijven aan zijn naam en aan zijn luisteraars werd Radio Ham een herkenbaar station met een eigen imago. Het station is uitgegroeid tot een radio waar het familiale karakter sterk naar voor komt. Met het brengen van verstaanbare en aanhoorbare muziek is Radio Ham de laatste jaren op kousenvoeten gestegen tot de top van de Limbugse radiostations.De luistercijfers liegen er niet om.  Dit dankzij de vastberadenheid en het doorzettingsvermogen van de medewerkers die nog dagelijks bezig zijn om de programma’s te verbeteren.

Niettegenstaande wij rondom ons regelmatig radiostations zien verdwijnen, fusioneren of overschakelen op een robot blijft Radio Ham nog steeds de creatieve zender zoals hij ooit begon. Wel blijven we up-to-date.  Dat zijn we onze luisteraars en onze sponsors wel verplicht.

Door het samenstellen van deze website hopen wij U een transparante kijk te geven over de werking van Radio Ham. Mag ik jullie uitnodigen eens een blik te werpen doorheen onze website en je zal zelf kunnen vaststellen dat Radio Ham geen ééndagsvlieg is. Als je niet binnen de uitzendkring van Radio ham woont, geen nood.  Je kan ons ook ontvangen op de computer en dit over de ganse wereld.  Een simpele klik op de web-radio en je bent bij ons.

Wij heten jullie alvast van harte welkom en wensen je veel luister- en leesgenot.